Explore our family of companies leading innovation across industries.

Joel Halling

Som VD och grundare av flera företag har jag engagerat mig i att utveckla och leda verksamheter som täcker ett brett urval av branscher. Min resa har varit präglad av en passion för teknik och en strävan efter att alltid ligga i framkant. I våra verksamheter lägger vi stor vikt vid att forma framtiden inom såväl teknik som affärer.

Alla företag i vår portfölj spelar en avgörande roll i detta. Genom att kombinera kreativitet med teknik, strävar vi efter att inte bara möta utan överträffa de förväntningar som dagens snabbföränderliga värld medför. Våra verksamheter är inte bara engagerade i att skapa värde för kunder och aktieägare, utan också i att bidra till samhället som helhet.

Vår gemensamma vision om att driva innovation och skapa hållbara lösningar genomsyrar allt vi gör. I denna anda fortsätter vi att expandera och utvecklas, alltid med en blick riktad mot framtiden och övertygade om att det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.

Företag i portföljen

Head Office

Stockholm, Sweden

Vårt huvudkontor i Stockholm är platsen där vi skapar och utvecklar nya idéer för att leda våra företag in i framtiden.

Senaste nyheterna